Как к нам проехать

График экзаменов

  • PDF

2013 жылғы « 18 » қарашаның  №14

Бұйрығымен бекітілген

Үш жылдық кезеңге арналған

«Халықаралық қаржы есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп»,

«Салық және салық салу» және «Азаматтық құқық»

сертификаттау пәндері  бойынша  емтихан өткізудің кестесі

2013 жыл


Қазан

12, 26

Қараша

9, 23, 30

Желтоқсан

14, 21, 28

2014 жыл

Қаңтар

11, 25

Ақпан

8, 22

Наурыз

15, 29

Сәуір

12, 26

Мамыр

10, 24

Маусым

14, 28

Шілде

12, 26

Тамыз

9, 23

Қыркүйек

13, 27

Қазан

11, 25

Қараша

8, 22

Желтоқсан

13, 27

2015 жыл

Қаңтар

10, 24

Ақпан

14,28

Наурыз

14, 28

Сәуір

11, 25

Мамыр

16, 30

Маусым

13, 27

Шілде

11, 25

Тамыз

8, 22

Қыркүйек

12, 26

Қазан

10, 24

Қараша

14, 28

Желтоқсан

12, 26

2016 жыл

Қаңтар

8, 22

Ақпан

12,26

Наурыз

11, 25

Сәуір

15, 29

Мамыр

13, 27

Маусым

10, 24

Шілде

15,29

Тамыз

12, 26

Қыркүйек

16, 30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено

Приказом № 14  от « 18 »  ноября  2013 г.

График

проведения экзаменов по дисциплинам сертификации

«Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО», «Налоги и налогообложение» и

«Гражданское право»  на трехлетний период

2013 год

Октябрь

12, 26

Ноябрь

9, 23, 30

Декабрь

14, 21, 28

2014 год

Январь

11, 25

Февраль

8, 22

Март

15, 29

Апрель

12, 26

Май

10, 24

Июнь

14, 28

Июль

12, 26

Август

9, 23

Сентябрь

13, 27

Октябрь

11, 25

Ноябрь

8, 22

Декабрь

13, 27

2015 год

Январь

10, 24

Февраль-

14, 28

Март

14, 28

Апрель 11, 25

Май

16, 30

Июнь

13, 27

Июль

11, 25

Август

8, 22

Сентябрь

12, 26

Октябрь-

10, 24

Ноябрь-

14, 28

Декабрь-

12, 26

2016 год

Январь

8,22

Февраль-

12, 26

Март

11, 25

Апрель

15,29

Май

13,27

Июнь

10, 24

Июль

15, 29

Август

12, 26

Сентябрь

16, 30

Подписка на новости

Контакты

  • Email: ccarip@mail.ru
  • Телефон: +7 (7172) 62 86 49, +7 747 095-34-50
  • Адрес компании: г. Нур-Султан, ул. Улы Дала 7/4, 7 офис